Styczeń 1991

WIDZENIE NA CZAS OZNACZONY


„Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.” (Abakuk 2:3, Biblia Tysiąclecia).

Proroctwo Abakuka, jak i pozostałe księgi prorocze Starego Testamentu, jest z całą pewnością księgą historyczną. Częściowe wypełnienie jej widzeń stało się już elementem minionych dziejów Izraela i jego odwiecznych wrogów. Niemniej jednak zacytowane stwierdzenie proroka, odnoszące wypełnienie jego słów do przyszłości, daje podstawy do uznania, że pełna realizacja proroctw zapisanych w tej księdze miała nastąpić dopiero w czasie oznaczonym, w czasie końca. Jeszcze bardziej przekonywujący na to dowód znajdujemy w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej, zgodnym chyba w tym miejscu z intencją oryginału: „Widzenie to bowiem ... mówi o końcu i nie zawiedzie”.


Nie bez podstawy zatem proroctwo Abakuka stało się tak ważnym elementem pobudzającym Charlesa Taze Russella i jego współpracowników do działania w duchu Teraźniejszej Prawdy. Tytuł wydawanego przez nich czasopisma „Zion's Watch Tower” („Strażnica Syonu”, a raczej przez analogię biblijną – „Baszta straży Syonu”), a także ilustracja wieży strażniczej zdobiąca jego okładkę, nawiązywały do słów proroka Abakuka, po angielsku brzmiących: „I will stand upon my watch, and set me upon the tower” („Na straży swej stać będę i stanę na baszcie” – Abakuk 2:1). Dalsze słowa tego samego fragmentu księgi: „Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał”, stały się podstawą do sporządzenia wykresu Planu Wieków, zawierającego krótkie kompendium przekonań C.T.Russella na temat Boskiego Planu zbawienia człowieka. Rysunek ten od razu nabrał cech swoistego graficznego credo wyznawanego przez zapoczątkowany wówczas ruch religijny.

Pomijając jednak wspomniane odniesienia, stwierdzić należy, że proroctwo Abakuka nie znalazło zbyt szerokiego i wnikliwego komentarza na łamach czasopisma, które zaczerpnęło z niego swą nazwę. W „Watch Tower” opublikowany został jeden zaledwie artykuł komentujący większe fragmenty tej księgi i usiłujący rozwiązać proroctwo Abakuka w całości. Jeżeli są poza owym wczesnym artykułem jakieś inne wzmianki na temat tego proroctwa, to komentują one jednynie pojedyncze wersety, nie próbując wyjaśnić znaczenia całej, spójnej przecież wizji tajemniczego proroka z Judei.

Taki stan rzeczy może być jedną ze wskazówek umożliwiających właściwe zinterpretowanie „widzenia na czas oznaczony”. Skoro ruch, któremu Bóg wyznaczył zadanie otwierania proroctw czasu końca, nie potrafił odczytać pełnej treści tego widzenia, to widocznie zawiera ono odniesienia do wydarzeń, które miały się rozegrać już po zakończeniu osobistej misji Russella i jego bezpośrednich współpracowników. Jednakże ci, którzy nadal uznają Plan Wieków „napisany rzetelnie na tablicach”, publikują wydawnictwa, które posługują się symbolem baszty, a swymi tytułami nawiązują do stwierdzenia proroka: „Na straży swej stać będę i stanę na baszcie”, mają moralny obowiązek kontynuowania rozważań nad proroctwem Abakuka, wyrozumiewania go i ogłaszania innym tego, co widać z wysokości baszty strażniczej.

Ponieważ samych siebie także zaliczamy do wspomnianej powyżej grupy, dlatego podejmujemy tematykę proroctwa Abakuka. Naszym celem nie jest jednak powiedzenie ostatniego słowa w tym niełatwym przecież temacie. Zadowoli nas choćby przypomnienie o jego istnieniu i ponowne poddanie go pod dyskusję wszystkich prawdziwych badaczy Pisma Świętego, wszystkich tych, którzy stojąc na baszcie oczekują na Boga odwłaczającego jakby ze swą odpowiedzią, wszystkich, którzy niezachwianie wierzą w spełnienie Abakukowego widzenia na czas oznaczony.


Na ten temat:

 • Widzenie na czas oznaczony
 • Brzemię, które widział prorok Abakuk
 • Chaldejczycy
 • Czas powstania Księgi Abakuka
 • Symbolika liczby 5
 • Próba rozwiązania Proroctwa Abakuka
 • Proroctwo Abakuka
 • Kolejni władcy Babilonu
 • Ostatni królowie Judei
 • Ponadto:

 • Błyskawica – kontynuacja cyklu „Narzędzia Gniewu Bożego”
 • Ofiary spokojne i Kadzenie wonne – kontynuacja cyklu „Ofiary ST”
 • Rumunia – otwarte drzwi – historia i teraźniejszość ruchu Prawdy w Rumunii
 • Poznaj siłę swoich pieniędzy