Dzień ofiary

Bestie (PDF, 2 MB)

Na temat proroctwa Sofoniasza:

Księga Sofoniasza
Czas powstania proroctwa Sofoniasza
Komentarze do ciekawszych wersetów
Interpretacja proroctwa Sofoniasza
Sąsiedzi Izraela
Za dni Jozjasza

Ponadto:
Z cyklu: Narzędzia gniewu Bożego

Miecz

Jeszcze o chronologii

Dni Eliasza
Ciekawostki chronologiczne
Synchronizmy czasowe Biblii z historią świecką

Obrzędy liturgiczne Starego Przymierza

Poświęcenie kapłanów
Ofiara podejrzenia

Polemiki na tematy:

Dwa tysiąclecia
Dni Noego

Spojrzenie na świat

Oszukiwanie czasu

Jako wkładka:

Studium manuskryptów Nowego Testamentu (PDF, 500 kB)