Pieśni Brzasku Tysiąclecia 1-90

Chór Sela, wersje do nauki, 1985-86


PBT 1-22 w jednym pliku (30 min)

PBT 23-52 w jednym pliku (40 min)

PBT 53-85 w jednym pliku (42 min)

PBT 86-90 w jednym pliku (42 min)
PBT 001 Daj Boże święty (1,5)

PBT 002 Tyś kazał nam, o Panie mój (1)

PBT 002a Za przykład biorąc (1,5)

PBT 003 Serce moje wciąż się smuci (1-3)

PBT 004 Nie dla mnie skarby (1-2)

PBT 005 Za taki słaby (1,5)

PBT 006 Maluczkim stadkiem (1,4)

PBT 007 Maluczko, a ujrzycie mnie (1)

PBT 008 Dla Jezusa Zbawiciela (1,3)

PBT 009 Niech wieczna chwała (1,4) (na 4/4)

PBT 010 Już Zbawca świata (1,5)

PBT 011 Niech dzisiaj cały ziemski krąg (1,5) (druga melodia)

PBT 012 Poprzez życia ciemne burze (1,3)

PBT 013 Żołnierzem Pana jestem ja (1,5)

PBT 014 Czyż jeszcze zwlekać mam (1,2)

PBT 014 Czyż jeszcze zwlekać mam (1,2) (druga melodia)

PBT 015 Kto krwią świętą kupił mnie (1,5)

PBT 016 Pragnę dążyć w Jego ślad (1,2)

PBT 017 Baranku Boży (15)

PBT 018 Syjonie powstań (1,4)

PBT 019 Radości wielkiej nastał czas (1,4)

PBT 020 Nie straszny nam już dzisiaj grób (1,2)

PBT 021 Jak dobry Stwórca Bóg (1)

PBT 022 Świętą księgę (1,5)


PBT 023 Połączmy serca wraz (1)

PBT 024 Już nas nie łudzi wzrok (1,2)

PBT 025 Syjoński ludu, z prochu wstań (1,2)

PBT 026 Przez Twą krew (1,4)

PBT 027 Dzieci, Ojciec wzywa was (1,3)

PBT 028 Czym człowiek, marny pył (1,3)

PBT 029 Kto wiernie znosi smutek (1,2)

PBT 030 Chrystus przyszedł na świat z nieba (1,4)

PBT 031 Boże, Ojcze, Stwórco nasz (1,2)

PBT 032 Wznieście się, święci (1,2)

PBT 033 Z niebiańskich wyżyn (1,2)

PBT 034 W Chrystusa ślad dąż (1,2)

PBT 035 Przed tron Ojca modły ślę (1,2)

PBT 036 Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć (1,2)

PBT 037 Na wybrzeżu, gdzie szczyt skały (1,2)

PBT 038 Obecny już jest Pan (1,2)

PBT 039 Co skazitelny miało siew (1,2)

PBT 040 Kto wierzy w Pańską krew (1,2)

PBT 041 Wiara w Twe Słowo (1,2) (druga melodia

PBT 042 O Zbawco (1,4)

PBT 043 Choć nieraz płacze dusza twa (1,2)

PBT 044 Do walki uzbrój mnie (1,2)

PBT 045 O, wieczny Boże, Ojcze nasz (1,2)

PBT 046 Sprawiedliwości przyjdzie czas (1,2)

PBT 047 Nie dla mnie ziemski stan (1,2)

PBT 048 Daleki dla mnie dzisiaj świat (1,2) (druga melodia)

PBT 049 Z Bożego słowa Prawdy zdrój (1-4) (melodia z "Zielonego śpiewnika" nr 152)

PBT 050 Cokolwiek, Ojcze ześlesz mi (1,2)

PBT 051 Niech się dzieje wola Twoja (1,2)

PBT 051 Niech się dzieje wola Twoja (1,2) (druga melodia)

PBT 052 Przy boku Pana pragnę stać (1,2)


PBT 053 Na zawsze z Panem być (1,2)

PBT 053a Na zawsze z Panem być (1,2)

PBT 054 Wolności, Panie, dałeś blask wielki (1,3)

PBT 055 Gdy Pan już swój obejmie rząd (1)

PBT 056 Choć życie ziemskie pełne burz (1,2)

PBT 057 Nadzieję w sercu miej (1,2 nagranie uszkodzone)

PBT 058 Podnieś sztandar swój, Syjonie (1,2 nagranie uszkodzone)

PBT 059 Przez Ciebie żywot mam (1,2 nagranie uszkodzone)

PBT 060 Zapomnij o smutku (1,2 nagranie uszkodzone)

PBT 061 Ucieczką świętych jest Bóg Pan (1,2)

PBT 062 T Bóg umiłował ludzki stan (1,2)

PBT 063 W cudowny sposób Stwórca Pan (1,2)

PBT 064 Do Ciebie wołam (1,2)

PBT 065 O Dawco życia (1,2)

PBT 066 Bóg obiecał pełen chwały dzień (1,2)

PBT 067 Choć czasem Boska ciąży dłoń (1,2)

PBT 068 Twym słowem poję słuch (1,2)

PBT 069 Spoczynku pragnie dusza ma (1,2)

PBT 070 O Panie nasz, na rozkaz Twój (1,5)

PBT 071 Chwała Tobie, Wielki Boże (1,2)

PBT 072 Co to za jasność (1,2)

PBT 073 Już Zbawca obiecany (1,2)

PBT 074 Szczęśliwy człek, co w Pański ślad (1,2)

PBT 075 Chrystus w własnej obecności (1,2)

PBT 076 Już wschodzi słońce (1,2 druga melodia)

PBT 077 Gwiazdo jasna i poranna (1,2 druga melodia)

PBT 078 O, Panie, przez Twój krzyż (1,2)

PBT 079 Czy słyszałeś ten śpiew (1,2)

PBT 080 Czy w Jezusa wierzysz krew (1-2)

PBT 081 Obietnicę nam wymowną (1,2)

PBT 082 Ojcze z nieba, racz mi dać (1,2)

PBT 083 Razem wznieśmy jeden ton (1,2)

PBT 084 Wiekuisty Ojcze, Panie (1,2 druga melodia)

PBT 085 Ojcze z nieba (1,2)


PBT 086 Krew, co spłynęła z Pańskich ran (1,2)

PBT 087 Kto za swój cel jedyny ma (1,2)

PBT 088 Na ziemi tu w wędróce jestem wciąż (1,2)

PBT 089 Przez świętą krew (1,2)

PBT 090 Wierzę w Ojca, wierzę w Syna (1,2)


PBT 387 Choć burza huczy wkoło nas (1-3)

Oto jako rzecz dobra

Nynie otpuszczajeszi (Oto puszczasz sługę swojego w pokoju)

Wo carstwii Twajom, pomjani nas Gospodi (W królestwie swoim wspomnij nas, Panie)